Address- တိုက်(B1)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ ဘိုးလိန်းအောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Operation Covid-19 Rescue Taskforce YRO Address – ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ သိမ်ဖြူလက်ဝှေ့ အားကစားရုံ ၊ဆရာဝန်များအသင်းတိုက်(ရန်ကုန်)အရှေ့ ဘက်၊ MAX ဆီဆိုင်ဘေး၊သိမ်ဖြူလမ်း၊မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊အရှေ့ပိုင်ခရိုင်၊ ရန်ကုန်မြို့ 

To contact Yangon Rescue Organization you can call us on 09772988988 , 09774988988 , 09777888185 , 09777888186

or email us at enquiries@yrorescue.org